Balkong

  • §7  Balkonger og vinduer må av hensyn til naboer ikke brukes til risting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy i trappeoppgangen er ikke tillatt. Hvis tøy tørkes på balkongen, skal det ikke henge høyere enn rekkverket. 
  • Det er tillatt å bruke gassgrill og elektrisk grill på balkongen, ikke åpen ild. Gassbeholeren må ikke oppbevares i kjelleren.
  • Balkong
  • Balkong er definert som et uteområdet så noe regn kan forekomme. Viktig lukk igjen alle vinduer når det regner.
  • Mating av dyr/fugler på/fra verandaer er absolutt ikke tillatt .Brudd på disse reglene, gir grunnlag for oppsigelse. Alternativt kan styret kreve at dyreholdet opphører.

Fargekoder balkong vegg og gjerde

Skjermbeskytter Screenere Vental

Skjermbeskytter Proma glass

Vanning av blomster