Dårlig lukt på BAD

Kort info om hva en vannlås er og hvordan rengjøre denne. Koster 250 kr på Ikea eller andre rørbutikker som selger slik. Viktig at denne kontrolleres/vedlikeholdes jevnlig som alt annet på bad og sluk&rør

En vannlås er en bøyd rørformet del som er plassert under vasken eller andre vannkilder for å forhindre at lukt fra kloakken kommer opp i rommet. Vannlåsen er vanligvis fylt med vann, som fungerer som en barriere for å hindre gasser fra kloakken i å komme opp i rommet.

En vannlås består av to deler, vanligvis en bøy på røret like under vasken og en andre del som er montert under bøyen. Bøyen på røret kalles P-trap, og den andre delen av vannlåsen er vanligvis en rørklemme som kan skrus av og på for å gi tilgang til røret.

Vannlåser er vanligvis enkle å vedlikeholde, men de kan bli tett eller blokkert av hår, såpe og andre partikler som kan føre til luktproblemer eller tilstopping. Det er derfor viktig å rense vannlåsen regelmessig for å hindre disse problemene. Dette kan gjøres ved å løsne rørklemmen på vannlåsen og tømme ut vannet og partiklene som kan ha samlet seg der, og deretter fylle den med rent vann igjen.