Dyrehold

Hundehold i Borettslagene 1,2 og 3.

Det gis generelt tillatelse til å ha hund&katt i alle tre borettslagene, og felles for samtlige er at alle hunder&katter skal holdes i bånd til enhver tid.

Oppfordres alle som ønsker å anskaffe seg dyr ta kontakt med styret og sin oppgang for å sikre seg om at ingen er veldig allergiske .

Vi oppfordrer samtidig hund&katteeiere om å holde hund&katt borte fra sandkasser og lekeplassområder.

Eier av dyret skal straks fjerne ekstrementer som dyret etterlater seg på de enkelte borettslagenes områder.