Forsikringer Løken 1

Kontaktinfo bygning Protector & skadedyr Norsk Hussopp

Protector forsikring, og Norsk Hussopp på skadedyr. Forsikringsnr. 2860293-1.1, kundenr. 2352475

Meld skade: Ved skade på bygning/leilighet skal beboerne straks ta kontakt med styreleder/styret på telefon og så sende mail. Styret.loken1@styret-loken1getmail-no

Kontakt info

Tlf: (+47) 24 13 18 88 / E-post: Skade@protectorforsikring.no
Norsk Hussopp Telefon: 22 28 31 50, epost: skade@hussoppen.no eller
www.hussoppen.no

Som hovedregel dekkes de fleste skader på bygning/ leilighet, så sant skaden er plutselig og upåregnelig. Manglende vedlikehold er ikke en forsikringssak.