Forsikring Løken 1

Borettslagets eiendommer, bygninger m.m er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA, polise nr. 83682225.

Meld skade: Ved skade i bygningen skal beboerne straks ta kontakt med styreleder/styret. Utenfor kontortid gis det melding til styreleder eller forsikringsselskapets vakttelefon tlf. 03100 eller på mail: www.gjensidige.no. Det må også fylles ut skademelding med kopi til styret. Skjemaet finnes på www.bori.no eller tast under på linken for å komme direkte til skjemaet. https://bori.no/bedrift/melde-skade/

Som hovedregel dekkes de fleste skader på bygningen, så sant skaden er plutselig og upåregnelig. Manglende vedlikehold er ikke en forsikringssak. Egenandel er for tiden kr 6.000,-.

Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en innboforsikring. «Heldekning for boligsammenslutning» omfatter også forsikring mot skadedyr.

Med vennlig hilsen BORI BBL Autorisert regnskapsførerselskap Kasim Berisha Rådgiver eiendomsforvaltning og økonomi