Gjesteparkering og Håndverker

Kun til gjester og må stå på gjesteparkering

Husk alle som får gjester må bruke gjeste parkeringsbevis og maks 3 døgn.

Mister eller ødelegges kortet må du ta kontakt med styret for å bestille nytt. Det koster 200 kr stk og man blir satt på venteliste

Dette korte skal følge leiligheten ved salg, utleie av leiligheten.

Gjesteparkeringsplasser finnes på enden av den store P-plass.

Aker P-drift har telefon 22167080 alle henvendelser om bøter og klager tas direkte med dem.

Håndverker må ha parkeringsbevis og parkere sånn at dem ikke står i veien for andre. Ta kontakt med styret god tid i forkant.

Det er ikke lov å stå på gresset.