Ildsted vedovn/Fyring

Fyring/Ildsted

Husk på at du fyrer på en skorstein som er felles med andre og må tenke på hva som kan skje hos andre når du fyrer. Når du fyrer trekkes luft fra leiligheten inn i ildstedet og går opp pipen som varm luft og røyk. Dersom det ikke er nok tilførsel av frisk luft til leiligheten kan det skapes et undertrykk som fører til at røyk slår inn i din egen leilighet eller inn i de andre leilighetene som deler skorstein med deg. Derfor er de viktig å:

  • Ha åpne ventiler i leiligheten. Dette gjelder også ventiler på vinduer.
  • Ventilenes størrelse / antall må være riktig dimensjonert i forhold til ildstedet.
  • Ventilasjonsanlegget må være justert slik at det aldri oppstår undertrykk som er sterkere enn trekken / suget i skorsteinen. Det vil i praksis si at ventilene på yttervegg må være åpne i hele fyringssesongen. Også selv om man ikke fyrer selv.
  • Trekkregulatorer og/eller peisspjeld må være stengt der det ikke fyres. Dette for å hindre ujevn /dårlig trekkforhold for andre.

Individuell beskrivelse for de forskjellige etasjene.

1, 2 og 3 etasje.

Leiligheter i 1, 2 og 3 etasje kan alle ha leiligheter over seg på samme skorstein. Det er derfor spesielt viktig å tenke på at:

Det er ved oppfyringen at problemer kan oppstå hos andre. Det er derfor viktig at du er klar over at ildstedet, røykrøret og skorsteinen varmes godt opp/tørkes opp før tilfredsstillende funksjon av skorsteinen oppnås. Dette oppnås ved å bruke noe papir / opptenningsbriketter og mye finhogd ved i forbindelse med opptenningen, og alltid de første gangene du fyrer på høsten. Dette gir rask oppvarming av fyringsanlegget og øker hastigheten på røykgassen, slik at den ikke så lett kan trenge inn i de boenhetene som er over deg.

Det er mulig å skape et så stort undertrykk i første etasje at røykgass suges nedover helt fra øverste etasje.

Øverste etasje

I leiligheter i øverste etasje er det viktig i tillegg til det som er nevnt under 1., 2., og 3. etasje:

  • Å påse at det aldri oppstår et undertrykk i leiligheten som er større enn undertrykket / suget inne i skorsteinen. Dette vil kunne medføre at det suges røyk fra de som fyrer under, gjennom skorsteinsvangene, røykrøret og ildstedet ut i rommet.

Det finnes ikke spjeld til peiser eller ”trekkventiler” til ovner som er gasstette, slik at det vil alltid kunne trenge røyk ut hvis det skapes et for stort undertrykk i rommet.

Som nevnt ovenfor er den største årsaken til at det kommer røyk inn i leiligheten er at man ikke har ventiler nok på yttervegg og / eller ikke åpner de som finnes.

Vi understreker at det er påkrevet å følge denne bruksanvisningen for at anlegget skal kunne virke tilfredsstillende.

Bytte vedovn/sette inn vedovn

Har du planer om å bytte vedovn, må du sørge for at dette blir gjort av fagfolk, og at det blir kjerneboret i foringen. Det kan fort bli pipeskader hvis dette ikke gjøres riktig, og det koster mye å få fikset. Beboere som har montert ovn feil kan bli holdt ansvarlige om pipen må rehabiliteres og det kan dokumenteres av skaden skyldes dem.

Ta gjerne kontakt med styret om du har spørsmål om dette.

Søknadsskjema som må fylles ut kan du hente ——-> HER

Mail: styret.loken1@getmail.com

Hilsen

Styret