kjeller Boder


Kjellerboder.

I kjellerlokalene er det både fellesboder og boder til hver enkelt leilighet. Kjellerbodene ligger stort sett under terreng, slik at muligheten for at det kan trenge inn fukt fra grunnen ute, er til stede. Denne fukten kan måles i kjellergulv eller på betongvegger, enten som kjelleryttervegger eller som innvendige betongvegger.

Tiltak.

Det må derfor tenkes på tiltak som er rettet mot hvordan bodene kan brukes og hva som kan og bør lagres i kjellerbodene.

Bruk av boder.

Pappesker og materialer som kan trekke til seg fukt, må ikke settes direkte på betonggulvet. Må ting lagres i pappesker, må disse opp fra selve betonggulvet, gjerne i hyller eller settes på et materiale som ikke tar til seg fukt. Plastbokser med lokk er å anbefale.

Hva bør ikke lagres

Tøy, sko, elektroniske ting av høy verdi , osv.

Rå ved må ikke legges til tørk i kjellerbodene.