MC-MOPED

Leiepriser Moped plass 150 kr,  MC  275 kr, i måned

kr 500 som depositum for nøkkel.

BRUK

  1. Garasjen skal primært benyttes til parkering av motorkjøretøy med registreringsnummer. Bruk i strid med dette kan føre til oppsigelse.
  2. Det er ikke tillatt å oppbevare verktøy, deler, utstyr eller søppel  i garasjen.
  3. Det er ikke tillatt å låne / leie ut garasjeplassen. Det er uansett kun lov å parkere MC-er som eies av beboere i Løken 1, 2 og 3 borettslag.
  4. Borettslagene har ansvar for at det foretas nødvendige vedlikehold som å male/ beise, snørydding av tak. Alle som leier MC-huset plikter å delta på dugnad.
  5. Dersom beboer hensetter MC-er som ikke er registrert med skilter må MC merkes med navn og telefonnr. 
  6. Styrene har til enhver tid tillatelse til å gå inn i garasjer for å sjekke anleggets tilstand.
  7. Ved mistet nøkkel skal styret varsles og beboer dekker kostnad for ny nøkkel.
  8. Utover disse reglene gjelder standard regler for Løken felles sameie.

Gjentatte brudd og overskridelser av disse reglene fører til at beboer mister retten til sin P-Plass. Se for øvrig generalforsamlingsheftet for gjeldende parkeringsregler.

Styret Løken felles sameie.