Branninstruks

Send mail til styret om det er lyder, varslinger eller unormalt ved anlegget.

Ring styreleder 41413944 om det kommer røyk eller røyklukt. Kommer det røyklukt bør røykluka i taket også åpnes. Gå opp og trykk hold på knappen opp.