Parkering

Styret Parkering: tlf: 90166191

Gjesteparkering & Håndverker

Garasje & Parkeringsregler

El-bil parkering

Leiepriser parkering 2023

Kategori Leiepriser
Rekkegarasje 825
Garasjehus 605
Garasjetak, m motorvarme 440
Uteplass med motorvarme 440
Uteplass uten motorvarme 300
Store P-plass 300
MC-Plasser 275
HC plasser 450
Ekstra leie plass xxx + 50 kr ( Økes til 200 kr ekstra for leie plass når 2,3)
Administrasjonsgebyr ( si opp eller bestille p. Til Bori ) 150

Parkeringskort Gjesteparkering

Mistet gjesteparkerings kort koster 200 kr for nytt og må ta kontakt skriftlig til styret. Styret bestiller opp nye når det blir flere samlet bestilling.

Får du flere gjester ta kontakt med styret så får du til gjestene og disse må leveres innen avtalt tid med styret.

Unødvendig kjøring med motorkjøretøyer er ikke tillatt på stikkveier, gangveier, lekeplasser eller foran oppganger. Uregistrerte biler som er til hinder for vedlikeholdsarbeid som snørydding etc., eller som strider mot borettslagets plikt til å overholde lov om helse, miljø og sikkerhet, kan kreves fjernet innen 30 dager, forutsatt skriftlig varsel. Borttauing skjer på eiers regning.

Parkering ved inngangen er kun beregnet for av og på stigning. Max 15 min

Biler, motorsykler og tråsykler settes på de av borettslagets dertil anviste plasser.

Skal du ha håndverker på besøk, husk de trenger også parkeringsbevis, dette får du ved å kontakte styret.

Kun til Gjester og anvist gjesteparkeringsplass for gjester
Dette beviset er til håndverkere, flytting, eller andre spesielle behov, ta kontakt med styret for å få det utlevert. Gjelder kun de datoene som står der.