Parkering

Mail til styret om bestilling, endringer og oppsigelse

Gjesteparkering & Håndverker

Store Parkeringsplass

MC-MOPED BYGGET

Garasje & Parkeringsregler

El-bil parkering

Leiepriser parkering 2024-

Kategori Leiepriser
Rekkegarasje 920 kr
Garasjehus 625 kr
Garasjetak, m motorvarme 420kr
Uteplass med motorvarme 420 kr
Uteplass uten motorvarme 320 kr
Store P-plass 320 kr
MC-Plasser 275 kr
HC plasser 500 kr ( Siden dette er plass nr 2 )
Ekstra leie plass xxx + 200 kr
Administrasjonsgebyr ( si opp eller bestille p. Til Bori ) ca150 kr

Parkeringskort Gjesteparkering

Mistet gjesteparkerings kort koster 200 kr for nytt og må ta kontakt skriftlig til styret. Styret bestiller opp nye når det blir flere samlet bestilling.

Får du flere gjester ta kontakt med styret så får du til gjestene og disse må leveres innen avtalt tid med styret.

Unødvendig kjøring med motorkjøretøyer er ikke tillatt på stikkveier, gangveier, lekeplasser eller foran oppganger. Uregistrerte biler som er til hinder for vedlikeholdsarbeid som snørydding etc., eller som strider mot borettslagets plikt til å overholde lov om helse, miljø og sikkerhet, kan kreves fjernet innen 30 dager, forutsatt skriftlig varsel. Borttauing skjer på eiers regning.

Parkering ved inngangen er kun beregnet for av og på stigning. Max 15 min

Biler, motorsykler og tråsykler settes på de av borettslagets dertil anviste plasser.

Skal du ha håndverker på besøk, husk de trenger også parkeringsbevis, dette får du ved å kontakte styret.

Kun til Gjester og anvist gjesteparkeringsplass for gjester
Dette beviset er til håndverkere, flytting, eller andre spesielle behov, ta kontakt med styret for å få det utlevert. Gjelder kun de datoene som står der.