Parkeringskort for gjesteparkering

Mister eller ødelegges kortet må du ta kontakt med styret for å bestille nytt. Det koster 200 kr stk og man blir satt på venteliste

Husk dette kortet er andels eieres ansvar at gjestene bruker når de har besøk og dette gjelder kun for gjesteparkering max 3 dager. Dette er ikke egen parkeringstillatelse i borettslaget.