PERSONVERNERKLÆRING

Grunnet det nye lovverket vil henvendelser til styremedlemmers private mail og telefon ikke bli besvart.

Styret har kun hensikt med å bruke personopplysninger når det gjelder styret relaterte oppgaver som de har og, kontakt med eier av leilighet, betaling av husleie, parkering, eierskifte til Bori.

Alle viktig avtaler og dokumenter blir arkivert i Portalen. Styret sørger for at Pc, mobiltelefon og andre plattformer hvor det lagres informasjon har passord-beskyttet tilgang.

Kun ansvarshavende som har tilgang til portalen til borettslaget.