Prosjekt Garasjehuset / Ferdig MAi-Juni 2020

Viktig at det parkeres tett og riktig slik at flest biler for plass

Siste oppdatering. Begynner å ta form nytt dekke og stolpe beskyttelse