Prosjekt Rekkegarasjer

Her skal det være ferdig installert for el-bil lading.