Prosjekt Røykluker 2020 Begynner ca uke 17. HMS

Slik blir den nye røykluke åpningen vår.

Festepunkt for fallsikring på tak. Godkjent i henhold til europeisk standard EN-795 A1 og CE merket. Tåler 1500kg belastning.

Kontroll av røykluken skal utføres 1 gang hver måned.
Dagens røykluke byttes ut.