Styret 2022-

STYRETS MEDLEMMER I LØKEN 1 BORETTSLAG 2022-

Styret er fordelt i følgende;

Styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.