VANNING AV BLOMSTER PÅ BALKONGEN

Har du husket å ha skål under blomsterpottene for å ta opp vann som blir til overs?? Viktig at det ikke renner ut.

Viktig at det ikke renner vann ned til naboen. 

Tips flytt pottene og se at det ikke er vann på gulvet!