Info om Løken1

Generelle opplysninger om Løken I

Løken 1 Borettslag ble stiftet 21.12.1972 og har organisasjons­nummer 950 171 790. 

Borettslaget består av 160 andelsboliger, fordelt på 6 bygninger med adresse Snøklokkeveien 1-23 på Finstadjordet i Lørenskog kommune. Eiendommen har gnr 100 bnr 239 i Lørenskog kommune.

Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om borettslag og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne. Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Romerike.

Borettslagets styret har kontor i Snøklokkeveien 8 og treffes den første tirsdagen i hver måned mellom klokken 18 og 19. Styret kan kontaktes på styretelefon 41413944, mandag, og torsdag mellom klokken 18 og 19. Styrets e-post adresse er styret.lokenl@getmail.no Styret består av 5 styremedlemmer. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i borettslaget. 

Noen oppgaver som er utført av styret…

• Godkjenning av nye eiere
• Forkjøpsrett
• Bruksoverlating
• Budsjettering
• Internkontroll
• Løpende vedlikehold
• Forsikringsskader
• Utbygging, vedlikehold rekkegarasjer
• Oppfølging skadedyr
• Nabotvist
• Hundehold
• Regulering av felleskostnader
• Internkontroll og oppdatering av HMS – plan
• Nytt Brannvarslings system med årlig kontroll
• Rørfornying
• Lekeplass
• Nye Søppelcontainer Det kan også gjnnomføres ekstraordinær generalforsamling og beboermøter ved behov.
Dette er bare noen av oppgavene…